top of page

Politikamız

•  Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde kalite seviyesini yakalamak,
•  Faaliyetlerimizin her aşamasının çevresel etkilerini ve İSG risklerini düzenli gözden geçirerek bu doğrultuda amaç ve beklentilerimizi belirleyip uygulamak,
•  Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak,
•  Çalışanlarımızın bireysel çevre ve İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacıyla sürekli eğitimler vermek, Kalite çevre ve İSG performansımızı sürekli iyileştirmek,
•  Çevre ve iş sağlığı güvenliğine ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymak.
•  Başta üst yönetim olmak üzere belirlenen şartlara uygun olarak çalışmayı taahhüt ediyoruz.
•  Bu amaçlar doğrultusunda çalışan personelimizin toplam katılımı ve tam desteği esastır.

  My Story

  This is your About page. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality.

  Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to provide any personal details you want to share with your followers. Include interesting anecdotes and facts to keep readers engaged.

   

  Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

  Contact

  I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

  123-456-7890 

  bottom of page