top of page

AQUALİNE BİYOLOJİK BETONARME EVSEL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

Price

Duration

Enroll

About the Course

Biyolojik Betonarme Atık Su Arıtma Ünite'miz; evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiş olan ve havalandırma ile çökeltimin aynı reaktör içinde gerçekleştirildiği Ardışık Kesikli Reaktör Prosesli olup tümüyle ESLİ.’nin tecrübeleri ve çalışmaları sonucunda evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile geliştirilmiştir.Sistemlerimizde kullanılan hava difüzörleri orjinal ithal menşeli yüksek oksijen transfer  verimli tıkanmaz,muadillerine göre çok daha kaliteli ince hava kabarcığı veren membranlı tip kauçuk  difüzörlerdir.AQUALİNE BİYOLOJİK BETONARME EVSEL ATIKSU SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİAtık su dengeleme havuzunda toplanan atıksular, dalgıç atıksu pompası vasıtası ile sistem girişinde bulunan sepet tipi ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki çöp, bez, vb. katı pisliklerinden ayrıştırılmaktadır. Izgaradan sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamur ile temas ettirilmektedir. Ardışık kesikli reaktörde, atıksuların içerdiği organik kirlilikler aerobik bakteriler yardımı ile CO2 ve suya dönüştürülmektedir. Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası, ünite bünyesinde bulunan blower ile sağlanmaktadır.Blowerden sağlanan hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difüzörlerle tüm tanka eşit olarak dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atıksular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır.Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, dalgıç tip tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile hipoklorit dozlanarak dezenfekte edilmektedir.Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır.Sistemde zamanla oluşan ve belirli zamanlarda atılması gerekli atık çamurlar mobil araçla (vidanjör) sistemden uzaklaştırılmakta veya çamur depolama havuzunda depolanmaktadır.AQUALİNE BİYOLOJİK BETONARME EVSEL ATIKSU SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARIAqualine Markası: Tecrübeli ve uzman kadrosu ile müşterilerine tüm Türkiye çapında hizmet veren Esli Endüstriyel Ürünler San. ve Tic. Aqualine markası altında Dünyada en ileri teknoloji ile üretilmiş atıksu sistemlerinin imalatını, satışını ve satış sonrası hizmetlerini tecrübeli kadrosu ve teknik servisi ile gerçekleştirmektedir, Geniş Ar-Ge Departmanı ile ürünlerini devamlı geliştirmekte ve sizlere sunmaktadır.Garanti: “Biyolojik Betonarme Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri” miz teslimini müteakip iki yıl süre ile ESLİ garantisi altındadır. Ayrıca 10 yıl süreli yedek parça temini ve teknik servis hizmeti garantisi verilmektedir.Yüksek Kalite: Biyolojik Betonarme Evsel Atıksu Arıtma Sistemleri’miz ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin ve ISO 14001 çevre yönetim sisteminin uygulandığı tesislerimizde üretilmektedir. Ayrıca Firmamızın tamir, bakım, servis ve montajı ile ilgili TSE tarafından 07.14.02-698 HYB no lu Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunmaktadır.Maliyet: “Biyolojik Betonarme Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri” miz ilk yatırım, işletme ve bakım maliyeti açılarından en optimum şekilde dizayn edilmiştir.Kişiselleştirme: “Biyolojik Betonarme Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri” mizin imalatı Antalya fabrikamızda, isteğinize bağlı olarak yerine ve sistem koşullarına uygun kişiye özel yapılabilmektedir.Yerleşim: Kompakt şekilde dizayn edilmiş olan Biyolojik Betonarme Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri’miz minimum yere ihtiyaç duymaktadır. İsteğe göre tümüyle yer altı,yarı gömülü veya yer üstü dizayn edilmektedir.Kolay Montaj: Biyolojik Betonarme Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri’miz inşaat işlerinin tamamlanmasını takiben atıksu giriş, arıtılmış su çıkış ve enerji besleme bağlantılarının yapılması sonrasında kolayca devreye alınabilmektedir.Tam Otomatik: Biyolojik Betonarme Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri’miz insan müdahalesine ihtiyaç duymasızın Akıllı Röle (Compact PLC) kumandasında tam otomatik çalışmakta olup müdahale gerektirmez. Kalifiye elemana ihtiyacı yoktur.Yüksek Performans: Sistem %98 gibi çok yüksek bir arıtma performansına sahiptir.Gürültü: Biyolojik Betonarme Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri’miz sessiz ve verimli olarak çalışırlar.Çevre Standartları Garantisi: Sistemin çıkış suyu standartları Çevre Kanunu Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği Tablo 21.1 de belirlenmiş olan alıcı ortama deşarj standartlarını sağlamaktadır.Geri Kazanım: Sistemden çıkan kokusuz ve berrak su bahçe sulama, yer yıkama ve diğer ihtiyaçlarda rahatlıkla kullanılabilir.Atık Çamur Miktarı: Sistemde oluşan çamur miktarı minimumdur. Yılda sadece 3 veya 4 kez çamurun alınması gerekmektedir.Biyolojik Betonarme Atık Su Arıtma Ünite'miz; evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiş olan ve havalandırma ile çökeltimin aynı reaktör içinde gerçekleştirildiği Ardışık Kesikli Reaktör Prosesli olup tümüyle ESLİ.’nin tecrübeleri ve çalışmaları sonucunda evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile geliştirilmiştir.


Your Instructor

bottom of page